Omgaan met vooroordelen

Hoe horende collega's kunnen helpen om jou in positie te brengen

Goedemorgen,

Ik heb een periode voor GGMD voor Doven en Slechthorenden gewerkt. Dat is een organisatie die maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen met gehoorproblemen (doof, slechthorend of bijvoorbeeld tinnitus).

Onderdeel van de sollicitatieprocedure was daar om met een dove medewerker te spreken over de communicatie met doven en slechthorenden. Die keek dan mee of je een goed mondbeeld had en hoe je houding was tegenover dove mensen. Als daar verbetering in nodig was, kreeg je hier tips voor.

😔 Onderbuikgevoel

Een van de dove medewerkers van GGMD, Alinda, vertelde hier onlangs over bij Doof.nl. ‘Ik haal bijvoorbeeld een kandidaat op in de wachtkamer. Als de sollicitant mij niet aankijkt en geen contact maakt, dan geeft dat een slecht onderbuikgevoel. Meerdere collega’s en onze cliënten zijn doof, dus dat contact is juist heel belangrijk. Het is ook lastig als mensen heel onduidelijk praten.’

In het interview vertellen Alinda en haar horende collega Judith meer over hun samenwerking. En over de vooroordelen die Alinda soms ervaart vanuit mensen van andere organisaties.

Alinda: ‘Judith komt voor mij op als ik niet serieus word genomen. Soms hebben we een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente en dan negeren ze mij. Judith betrekt mij dan erbij. Ze snapt mij.’

Judith: ‘Ja, dat komt soms helaas voor. De horende mensen gaan dan uit een soort ongemak alle vragen op mij afvuren en laten Alinda dan links liggen. Ik leid ze terug naar haar. Dan zeg ik: dit zijn vragen die Alinda kan beantwoorden.’

🤝 Sociale steun

Kun jij net als Alinda ook rekenen op je collega’s? Of kost dat meer moeite? Misschien is het nodig om ze meer te vertellen over je slechthorendheid, bijvoorbeeld door ze een presentatie te geven of ze via een interactief spel zelf te laten ervaren hoe het is om gehoorverlies te hebben. Blijf er aandacht voor vragen, want sociale steun van collega’s is een belangrijke voorwaarde voor geluk in je werk.

Fijne werkweek!

Stan

Join the conversation

or to participate.