Slechthorendheid in illustraties

Geeske tekent herkenbare situaties, om anderen te helpen

Goedemorgen,

Deze nieuwsbrief gaat over werk, maar ik merk dat er ook nieuwsbrieflezers zijn met vragen over andere aspecten van het leven met slechthorendheid. In de mail en in de Succesvol slechthorend community komen vragen over zwemmen, audiogrammen en acceptatie langs.

Nu houd ik deze nieuwsbrief graag gefocust op werk, met af en toe een uitstapje (want natuurlijk staan werk en privé niet los van elkaar). Maar ik wil jullie wel graag wijzen op het Instagram-account @hearing_hard van illustrator Geeske van Voorthuijsen.

Herkenbare situaties

Geeske tekent over het leven met slechthorendheid. In haar illustraties schetst ze herkenbare momenten in het leven van slechthorenden. Situaties als een groepsgesprek dat je niet meekrijgt, maar ook hoe je lekker doorslaapt bij bouwgeluid of gillende kinderen.

Interview met Geeske: ‘Ik wil bewustwording creëren’

Haar prachtige tekeningen vielen ook op bij RTV Utrecht. Zij interviewden Geeske over haar slechthorendheid. Over de impact van gehoorverlies op haar leven en werk zegt ze: ‘Zelf vind ik bijvoorbeeld de balans vinden tussen werk, mijn eigen bedrijf hebben, de kinderen thuis, het gezin, en nog een sociaal leven… Ik heb niet de energie om alles te doen, dus ik moet afwegingen maken.’

Met haar tekeningen wil ze andere slechthorenden helpen en een gevoel van herkenning geven, maar ook bewustwording creëren bij horende mensen. ‘Zodat zij het wat meer begrijpen en meer de tools hebben om slechthorenden tegemoet te komen.’

Ze ziet zelf ook voordelen van haar slechthorendheid: ‘Juist in het gesprek met andere slechthorenden merk ik dat het me ook dingen brengt. Ik kan heel erg doorzetten (…) en ik heb oog voor andere mensen, wat zij nodig hebben. Ik kan goed emoties aflezen en gauw zien of iemand lekker in z’n vel zit of niet. En daar op inspelen. En het brengt me ook veel omdat ik iets kan doen voor anderen met mijn tekeningen.’

Tekeningen met tips

Geeske maakte ook illustraties voor de (online) tentoonstelling Hoor eens even!

In de onderstaande tekening uit de expositie laat ze mooi zien dat er zoveel factoren een rol spelen bij het communiceren (in gesproken taal) als je slechthorend bent.

Illustratievan Geeske waarin ze een vrouw met een CI-laat zien en een denkwolkje met daarin allerlei factoren die meespelen bij verstaan: persoonlijkhid, context, visuele info, geluid, filtermogelijkheid.

Illustratie uit Hoor eens even! Copyright: Geeske van Voorthuijsen.

Wat ik je absoluut kan aanraden is haar folder ‘Zo hoor ik jou!’ met tien makkelijke tips voor horenden om te communiceren met slechthorenden. Misschien iets voor je collega's?

Zo hoor ik jou tips

Fijne werkweek,

Stan

Join the conversation

or to participate.