Welke rechten heb je als je afgewezen wordt vanwege je slechthorendheid?

Over de afwijzing van een sorteerder in de logistiek vanwege zijn slechthorendheid en hoe hij actie ondernam.

Goedemorgen,

Heb jij ooit een afwijzing voor een baan gehad vanwege slechthorendheid? Ik las een verhaal uit België over iemand die dit overkwam, maar besloot om actie te ondernemen.

Hans*, een slechthorende man met een cochleair implantaat (CI) solliciteerde via een uitzendbureau voor de functie van sorteerder bij een bedrijf in de logistieke sector. Hij mocht op gesprek komen en slaagde voor de sollicitatietest.

In die functie als sorteerder zou het zijn taak worden om pakketten op pallets te stapelen. Daarvoor moest Hans over een pad lopen waar heftrucks op en neer rijden. Om ongelukken te voorkomen, was het belangrijk om dit op tijd te zien. Daarnaast claxonneerden heftrucks soms om te waarschuwen.

Foto van Elevate via Unsplash

📦 Selectietest

Dankzij zijn CI kon Hans de heftrucks horen aankomen, en het claxonneren hoorde hij zeker. Het werkplekbezoek en de selectietest waren goed gegaan. Toch ontving hij 2 weken daarna een e-mail: hij werd afgewezen omdat hij slechthorend was.

Hans stapte met een klacht naar het Belgische mensenrechteninstituut Unia. Die keken naar de wetgeving, die vergelijkbaar is met Nederland. Daarin staat dat een werkgever redelijk aanpassingen moet doen en iemand alleen mag weigeren vanwege gehoorverlies als goed horen noodzakelijk is om het beroep uit te voeren. En dat de werkgever verplicht is een bedrijfsarts in te schakelen om te oordelen over eventuele arbeidsongeschiktheid.

Unia doet onderzoek. Ze bezoeken het bedrijf met de bedrijfsarts van het uitzendbureau en een onafhankelijk medisch expert in cochleaire implantaten. Die laatste oordeelt dat Hans de normale omgevingsgeluiden hoort met zijn CI, en dat hij zowel de rijdende heftrucks als de claxons kan horen. Ook de bedrijfsarts verklaart dat de slechthorende de functie gewoon kan uitvoeren.

⚖️ Oordeel van Unia

Het oordeel is dus duidelijk: er is sprake van discriminatie. Het bedrijf heeft namelijk én een niet-gerechtvaardigd direct onderscheid gemaakt op basis van handicap én heeft niet onderzocht of er aanpassingen mogelijk waren. Het bedrijf had moeten onderzoeken of de werkomgeving anders kon worden ingericht. Bijvoorbeeld door spiegels te plaatsen bij de werkplek van de slechthorende kandidaat, en door de heftrucks van visuele alarmsignalen te voorzien. Hans krijgt een schadevergoeding (6 maanden brutoloon).

De details weten? Lees het artikel op de site van Unia. 👇

🛎️ Nieuw meldpunt in Nederland: discriminatie.nl 

In Nederland is er vergelijkbare wetgeving als in België. Dat staat in onze Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, in Artikel 1 van de Grondwet (sinds januari 2023) en in het VN-verdrag Handicap.

Deze week is er ook een landelijk meldpunt opgericht om discriminatie te melden: discriminatie.nl. Daar kun je nu terecht met jouw klacht. Hierin werken 18 lokale bureaus samen. Zij geven je dan advies over vervolgstappen.

Dus word je afgewezen vanwege je slechthorendheid? Meld het! Ook als je op andere manieren ongelijk wordt behandeld.

Succes met je werkweek!

Stan

*Hans is niet zijn echte naam, maar een gefingeerde naam voor de leesbaarheid van deze e-mail.

Join the conversation

or to participate.